Wykształcenie

Prawdziwa wiedza i prawdziwa nauka człowieka? to człowiek. — powiedział Pierre Charron. Oprócz odkrywania drugiego człowieka staram się także merytorycznie poznać różne aspekty jego funkcjonowania. Pytanie ‘Co z tego wynikło?’ pozostawiam otwarte :-)

I.2005

magister socjologii (Uniwersytet Łódzki);
specjalność Kultura, Komunikowanie, Media

 
  • 2003/04: stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce
  • praca magisterska pt. „Doświadczenia adaptacyjne towarzyszące zmianie środowiska kulturowego w kontekście edukacji międzykulturowej”

Rok akademicki 2003/04

studia na Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy

 
  • semestr zimowy: studia w ramach stypendium GFPS
  • studia w języku niemieckim
  • ukończona specjalizacja (egzamin magisterski) Międzykulturowa Komunikacja Gospodarcza
  • realizacja własnego projektu badawczego

XI.2002

magister w dziedzinie Zarządzania Ludźmi (Uniwersytet Łódzki);
kierunek studiów: Marketing i Zarządzanie;
blok specjalizacyjny: Informatyka w Zarządzaniu

 
  • praca magisterska pt. “Komunikacja międzykulturowa w świetle globalizacji współczesnej gospodarki”

Rok akademicki 1999/2000

studia na Uniwersytecie Jyväskylä, Finlandia, w ramach programu stypendialnego Socrates/ Erasmus

 
  • studia w języku angielskim
  • zakres studiów: w szerokim ujęciu biznes oraz komunikacja i komunikacja międzykulturowa

Do formalnego wykształcenia dochodzi całe mnóstwo kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych, w których miałam okazję uczestniczyć. Traktując je jako element osobistego rozwoju, zwykle nie dokumentuję co i kiedy. Stąd poniżej – niektóre tylko.

III-VI.2016

The Art & Science of Coaching, akredytowany przez ICF (Erickson College International) Kraków

V.2016

facebook pro (Social Media Now) Warszawa

IV.2016

Systemowe doradztwo międzynarodowe (Simon, Weber & Friends) Berlin

III.2016

Zintegrowany Model Przywództwa & ILM72 (AQR International) Kraków

XI.2015

szkolenie certyfikacyjne FRIS® Style Myślenia (FRIS) Wrocław

XI.2014

Akademia Rozwoju Coacha / Team Coaching (Coaching People) Katowice

V.2014

kurs licencyjny Extended DISC® (Extended DISC Polska) Warszawa

XII.2013

zaawansowany kurs dla trenerów w zakresie zastosowania Diversity Icebreaker® (Human Factors Norway) Wrocław

IV.2013

kurs licencyjny Virtual Performance Assessment® (Intercultures Germany) Tallin, Estonia

X.2012

kurs certyfikacyjny Intercultural Readiness Check (Intercultural Business Institute Netherlands) Minneapolis, USA

I-XII.2011

ROZVIYAK. Małopolska Szkoła Trenerów Organizacji, w tym sesje: Zarządzanie uwagą, Budowanie odporności psychicznej, Analiza grupowa, RTZ Tacjonalna Terapia Zachowań, TSR Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, Diagnoza talentów Gallupa, Drama stosowana, Gestalt, Coaching Psychodynamiczny, Narzędzia psychologii zorientowanej na proces, Zarządzanie wiekiem, Dynamika procesów grupowych (Prorozvoyovo)

XII.2011

Making the Difference. Rozumienie funkcjonowania grup i organizacji. (OPUS Consultancy Services, Wszechnica UJ)

IX.2011

Intercultural Conflict Style Inventory (Elmer Dixon, SIETAR USA)

VI.2011

Coaching. Podstawy, mity i zagrożenia w coachingu dla kadry zarządzającej. (Jenny Rogers, SKiTZ Matrik)

X.2010

Kompetencja międzykulturowa dla trenerów: Chiny (RKW Berlin-Brandenburg)

IX.2010

CoachWise Essentials, wg standardow ICF (Coaching Center)

I-VII.2010

Akademia Mistrzów Treningu, poziom Mistrz; w tym warsztaty: Odkryj swój potencjał, Triada kompetencji trenera (komunikacja, przywództwo, grupy), Zarządzanie dużym projektem szkoleniowo- doradczym, Coaching dla trenerów, Zarządzanie rozwojem innych, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Laboratorium Słowa (GT Mentor)

III.2010

Kompetencje interkulturowe w projektach polsko-niemieckich (Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V.)

XI.2009

Praktyk NLP w Biznesie (Yans Cron Consulting Group, Polskie Stowarzyszenie Trenerów NLP)

XI.2009

Praktyk NLP (Yans Cron Consulting Group, Polskie Stowarzyszenie Trenerów NLP)

III.2009

Głos – twoje narzędzie pracy i ekspresji (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, Fundacja OVO dla Kultury i Edukacji)

XI.2008

Mistrzostwo facylitacji z Philipą Bond (Inform Training, Australia)

VI.2008

Kurs pedagogiczny (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

III.2008

Emisja głosu i wystąpienia publiczne (Polskie Radio Wrocław)

IX.2007

Profilor Certification Workshop (Personnel Decisions International)

VIII.2007

MS Excel – przegląd narzędzi zaawansowanych (ALTKOM Akademia S.A.)

IX.2006

Szkolenie trenerów (Kalkstein)

VI.2006

Effective Business Communicaton (Instytut Rozwoju Biznesu)

IV.2006

Procesy w grupach międzynarodowych (Conflict Culture Cooperation – Europäisches Institut für Konfliktmanagement, Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit)

II.2006

kurs dla tłumaczy-animatorów grup polsko-niemieckich (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Sprachenzentrum)

III.2004

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber), Universität Jena, Niemcy

VIII.2003

Szkolenie ”Rozwój osobisty w biznesie metodą NLP” (Łódzki Klub Biznesu)

VI.2003

język niemiecki: Zentrale Mittelstufenprüfung (Goethe Institut Inter Nationes)

V.2003

Warsztaty ”Basics of International Teambuilding” (Young SIETAR, Universität Passau, Niemcy)

IV.2002

Szkolenia “Komunikacja”, “Sztuka prezentacji” (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC)

VI.2001

Szkolenie ICC przygotowujące do pełnienia funkcji egzaminatora European Language Certificates in English Stage One, Stage Two

XII.1998

język angielski: Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge)