Trening trenerów i inne

Co pomaga nam efektywne pracować? Na przykład – dobre gospodarowanie czasem, stawianie priorytetów. Umiejętność odpowiedniego przedstawiania swojego zdania, projektu, efektów pracy. Umiejętność radzenia sobie ze stresem. Efektywna komunikacja – aktywne słuchanie, umiejętność zadawania odpowiednich pytań. Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej. Takich przydatnych w pracy umiejętności jest wiele!

Tematy szkoleń, jakie oferuję w zakresie indywidualnego rozwoju to:

  • efektywna komunikacja w biznesie
  • sztuka prezentacji
  • planowanie własnego rozwoju
  • zarządzanie sobą w czasie
  • radzenie sobie ze stresem