Treningi Menedżerskie

Prowadzisz zespół. Dla twoich ludzi jesteś czasami motorem, czasami policjantem, czasami kolegą – zawsze punktem odniesienia. Prezes General Motors A. Sloan twierdził, że jako menadżer jesteś przede wszystkim w służbie Twoich ludzi. Według guru zarządzania Petera Druckera rolą menadżera jest wytyczanie celów, motywowanie i komunikowanie, rozwijanie swoich ludzi - i siebie samego. Ponieważ wraz ze zmianą pokoleń zmienia się także profil pracownika, menedżer coraz mniej staje się administratorem, a coraz bardziej – przywódcą.

Jak efektywnie wspierać Twoich ludzi? Jak nadawać kierunek działaniom? Jak zapewnić trwały rozwój jednostkom i zespołowi jako całości? – to właśnie pytania, na które szukamy i wspólnie staramy się znaleźć odpowiedź na treningach kompetencji menedżerskich. Takich pytań – a wraz z nimi obszarów rozwoju – jest więcej. Na treningach nauczysz się:

 • jak zapewniać rozwój Twoim ludziom - i sobie
 • jak rozpoznać potencjał pracownika
 • jak określać cele
 • jak być dla swoich ludzi dobrym coachem
 • jak dawać feedback
 • jak motywować
 • jak delegować
 • jak efektywnie rozpocząć prowadzenie nowego zespołu
 • jak kierować międzynarodowym zespołem
 • jak zapewnić działanie w zespole wirtualnym
 • jak prowadzić trudne rozmowy
 • jak rozwiązywać konflikty
 • jak prowadzić rozmowy rekrutacyjne i wybrać odpowiedniego kandydata