Szkolenia

Edukacją i szkoleniami zajmuję od ponad dziesięciu lat. Przeprowadziłam ponad 1900 godzin treningów i szkoleń, sporą część w języku angielskim. W moich sesjach uczestniczyło ponad 2 tys. pracowników różnych szczebli. Pracuję głównie w środowisku międzynarodowych organizacji – najczęściej korporacji, także organizacji pozarządowych specjalizujących się we współpracy międzynarodowej. Prowadziłam treningi, szkolenia i warsztaty dotychczas w 14 różnych krajach. ‘Moje’ tematy to treningi menedżerskie, treningi międzykulturowe oraz trening trenerów. Prowadzę je w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

 

Treningi menedżerskie

Prowadzisz zespół. Dla twoich ludzi jesteś czasami motorem, czasami policjantem, czasami kolegą – zawsze punktem odniesienia. Prezes General Motors A. Sloan twierdził, że jako menadżer jesteś przede wszystkim w służbie Twoich ludzi. Według guru zarządzania Petera Druckera rolą menadżera jest wytyczanie celów, motywowanie i komunikowanie, rozwijanie swoich ludzi – i siebie samego. Ponieważ wraz ze zmianą pokoleń zmienia się także profil pracownika, menedżer coraz mniej staje się administratorem, a coraz bardziej – przywódcą.

Jak efektywnie wspierać Twoich ludzi? Jak nadawać kierunek działaniom? Jak zapewnić trwały rozwój jednostkom i zespołowi jako całości?

To właśnie pytania, na które szukamy i wspólnie staramy się znaleźć odpowiedź na treningach kompetencji menedżerskich. Takich pytań – a wraz z nimi obszarów rozwoju – jest więcej.

Na treningach menedżerskich nauczysz się:

 • jak zapewniać rozwój Twoim ludziom – i sobie
 • jak rozpoznać potencjał pracownika
 • jak określać cele
 • jak być dla swoich ludzi dobrym coachem
 • jak dawać feedback
 • jak motywować
 • jak delegować
 • jak efektywnie rozpocząć prowadzenie nowego zespołu
 • jak kierować międzynarodowym zespołem
 • jak zapewnić działanie w zespole wirtualnym
 • jak prowadzić trudne rozmowy
 • jak rozwiązywać konflikty
 • jak prowadzić rozmowy rekrutacyjne i wybrać odpowiedniego kandydata

Treningi międzykulturowe

On jest Niemcem, więc praca z nim to żaden fun.’ ‘Za to przyjdzie punktualnie na spotkanie.’ –stereotypów pełno w życiu i w biznesie. Czy ułatwiają czy raczej utrudniają współdziałanie? W jaki sposób można przygotować się do kontaktu międzykulturowego? Jak nawiązywać satysfakcjonujące obie strony międzynarodowe kontakty biznesowe? Jak efektywnie współpracować w zespołach, których członkowie pochodzą z różnych krańców Europy, a nawet świata? A jeśli współpraca odbywa się przede wszystkim na platformie wirtualnej? Co w przypadku, gdy wyjeżdża się za granicę na okres kilku miesięcy albo i lat? W jaki sposób jak najszybciej uzyskać efektywność i zmniejszyć dotkliwość ‘szoku kulturowego’?

Nasze ‘zaprogramowanie kulturowe’ mocno wpływa na nasze postawy i odbiór wszelkich wydarzeń. Na treningach międzykulturowych badamy relatywność, poznajemy inne perspektywy i rozszerzamy własne. Szukamy sposobu na efektywność – i satysfakcję z międzynarodowej współpracy.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat rodzajów treningów międzykulturowych jakie prowadzę:

Treningi trenerów i inne szkolenia

Co pomaga nam efektywne pracować? Na przykład – dobre gospodarowanie czasem, stawianie priorytetów. Umiejętność odpowiedniego przedstawiania swojego zdania, projektu, efektów pracy. Umiejętność radzenia sobie ze stresem. Efektywna komunikacja – aktywne słuchanie, umiejętność zadawania odpowiednich pytań. Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej. Takich przydatnych w pracy umiejętności jest wiele!

Tematy szkoleń, jakie oferuję w zakresie indywidualnego rozwoju to:

 • efektywna komunikacja w biznesie
 • sztuka prezentacji
 • planowanie własnego rozwoju
 • zarządzanie sobą w czasie
 • radzenie sobie ze stresem