Prowadzisz zespół. Dla swoich ludzi jesteś czasem motorem, czasem policjantem, czasem kolegą – zawsze punktem odniesienia.

Prezes General Motors A. Sloan twierdził, że jako menedżer jesteś przede wszystkim na usługach swoich ludzi. Według guru zarządzania Petera Druckera rolą menedżera jest wyznaczanie celów, motywowanie i komunikowanie, rozwijanie swoich ludzi – i siebie.

Wraz ze zmianą profilu pracowników, wraz ze zmianą pokoleń, menedżer staje się w coraz mniejszym stopniu administratorem, a w coraz większym liderem. Jak to działa u Ciebie? I jak może działać lepiej?

Co pomaga Ci efektywnie pracować jako lider?

Na przykład: Dobre zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów. Umiejętność właściwego zaprezentowania swojej opinii, projektu, wyników pracy. Umiejętność radzenia sobie ze stresem. Skuteczna komunikacja: aktywne słuchanie, umiejętność zadawania właściwych pytań. Umiejętność udzielania informacji zwrotnej.

Jestem doświadczoną trenerką w zakresie treningu przywództwa i międzynarodowych liderów.

Ustalmy, co teraz jest dla Ciebie priorytetem.