Praca naukowa

Staram się utrzymywać ciągły kontakt ze światem akademickim czy to jako sympatyk, student czy wykładowca. Od jakiegoś czasu przymierzam się do doktoratu. Opieką merytoryczną otacza mnie prof. Piotr Płoszajski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Interesuje mnie współdziałanie w wirtualnych zespołach – międzykulturowych oczywiście.

KONFERENCJE

22-23.XI.2010

konferencja "Narody, regiony, organizacje – zróżnicowanie kulturowe jako źródło integracji i alienacji", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin; prezentacja referatu pt. "Relocation Training as a Way to Increase the Diversity Potential in International Business Organizations"

20-21.XI.2009

konferencja „Intercultural Management”, Clark University, Łódź; prezentacja referatu pt. “Performance through Relationships. Towards a Cohesive Virtual Intercultural Team”, współautorka Katarzyna Grzesik

21-22.XI.2008

IV ogólnopolska konferencja z cyklu „Współczesne zjawiska w gospodarce”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń; prezentacja referatu pt. „Przywództwo wobec nowych wyzwań – świat wirtualnych zespołów”, współautorka Katarzyna Grzesik

19-20.IX.2008

konferencja „Zarządzanie Międzykulturowe”, Clark University, Łódź; prezentacja referatu pt. “Leading a Virtual Intercultural Team – Implications for Virtual Team Leaders”, współautorka Katarzyna Grzesik

23.XI.2007

konferencja „Horyzonty zawodu socjologa, czyli co socjologia robi z człowiekiem”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; prezentacja własnej ścieżki zawodowej

29.XI-1.XII.2007

konferencja „Identities in multicultural society”; Network of Intercultural Communication, Wilno, Litwa; prezentacja referatu pt. „Cooperation through diversity – communication tools in a virtual work environment”, współautorka Ewa Bujak

20-21.01.2007

konferencja „STARCIA – Różnice międzykulturowe w praktyce negocjacji i mediacji”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

28.IV-1.V.2005

Redefining Europe: “Federalism and the Union of European Democracies One Year After The Ten Member Expansion”; University of Northern Virginia, Prag, Tschechische Republik; Prezentacja referatu „Intercultural Education as the Means Towards European Integrity

21-23.X.2004

Konferencja naukowa „Słowianie w Europie. Historia, kultura, język.”; Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Cieszyn; Prezentacja referatu „Prawosławie a rosyjska kultura biznesu

2-6.VI.2004

Niemiecko-polskie warsztaty studenckie „Łódź and Magdeburg: Urban Development, City Politics, City Comparison”; Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Uniwersytet Łódzki, Sachsen-Anhalt Landeszentrale für politische Bildung, Niemcy

6-8.V.2004

Międzynarodowe Sympozjum Studenckie “Perspektiven nach dem EU-Beitritt der Visegrád-Länder” („Perspektywy krajów grupy wyszechradzkiej po wstąpieniu do Unii Europejskiej”), Universität Regensburg, Niemcy

31.III.-03.IV.2004

Kongres SIETAR Europa (Society for Intercultural Education, Training and Research) “Cultures in Transition”; Berlin, Niemcy

16-17.I.2004

3. Konferencja nt. E-Learning; Universität Jena, interculture.de, Niemcy

20-22.XI.2003

10. Sympozjum nt. Komunikacji Międzykulturowej Nordic Network for Intercultural Communication ”Intercultural Communication at Work”; NIC, Department of Linguistics, Göteborg University, Szwecja

17-18.X.2003

Konferencja “Was ist Interkulturelle Kompetenz?”; Kulturwissenschaftliches Institut, Essen, Niemcy

11.X.2003

Międzynarodowa konferencja “Labor Market in the Era of Globalization”; Polish-American Research Center for the Resolution of Labor Management Disputes, Chicago-Gdańsk, Uniwersytet Gdański; Prezentacja referatu “Voluntary Work – the Underestimated Dimension of the Job Market

1-5.X.2003

Piąty Międzynarodowy Kongres Young SIETAR: ”The Intercultural Link to the Future”; YS, Słowacja

16-19.I.2003

Seminarium “Poland and Germany in Europe”; Uniwersytet Łódzki – Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

12-15.I.2003

Seminarium ”Collective Identity Work”, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy

17.XII.2001

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Człowiek w świecie współczesnych i przyszłych organizacji” Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem “Personalni”

10.XI.2001

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zarządzanie z głową – psychologia we współczesnej firmie” Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

25.IX.2001

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego “Motivating learners to achieve exam success” oraz “Little time? Lots of opportunity!” Pearson Education Polska

15.V.2001

Seminarium “Nowoczesne metody zarządzania – Menedżer XXI wieku”; Uniwersytet Łódzki

14.V.2001

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka angielskiego “Who would be a business English teacher these days!” Pearson Education Polska

27.II.-02.III.2001

XXX Dni Społeczne “Społeczeństwo wirtualne”; KUL Lublin

16-17.XI.2000

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych “Niech zmiana będzie szansą. Zarządzanie organizacją w burzliwym otoczeniu”. Prezentacja referatu “Outplacement – zwolnienia monitorowane”

6-7.XI.2000

Konferencja Naukowa “Zarządzanie personelem dziś i jutro”; Uniwersytet Łódzki

20-22.X.2000

Trzeci Międzynarodowy Kongres Young SIETAR (Society for Intercultural Education, Training And Research) “Intercultural Challenge in the Heart of Europe”; YS, Wrocław

PUBLIKACJE:

- współautorka książki "Building Cultural Competence. Innovative Activities and Models" (red.) Kate Berardo , Darla K. Deardorff, przedmowa Fons Trompenaars
Stylus Publishing, 2012

Publikacje naukowe:

- Monika Chutnik, Katarzyna Grzesik
Leading a Virtual Intercultural Team. Implications for Virtual Team Leaders.
w: Journal of Intercultural Management, Volume 1 Number 1, April 2009, str. 82-90
ISSN 2080-0150

- Monika Chutnik, Katarzyna Grzesik
Przywództwo wobec nowych wyzwań. Świat wirtualnych zespołów.
w: Balcerzak Adam P., Rogalska Elżbieta (red.) Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009; str. 162-170
ISBN 978-83-7611-274-9

- Ewa Bujak, Monika Chutnik
Cooperation through diversity – communication tools in a virtual work environment
w: Informacijos mokslai, nr 45/2008, str. 131-138
ISSN 1392-0561

- Jarosław Kozłowski, Monika Chutnik
Dopasowanie pracownika w filozofii goodness of fit jako element doboru kadr
w: Zbigniew Antczak (red.) Wybrane zagadnienia procesów zarządczo-ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008
ISBN 978-83-7011-899-0

- Monika Chutnik
Szok kulturowy. Przyczyny. Konsekwencje. Przeciwdziałanie.”
Universitas, Kraków 2007;
ISBN 97883-242-0936-1

- Monika Chutnik
”Prawosławie a rosyjska kultura biznesu”
w: Pietrzycka-Bohosiewicz Krystyna, Wawrzyńczak Aleksander, Marinczenko Władysław (red.) Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język. T.II – Collegium Columbinum, 2005;
ISBN 83-89973-20-0

- Monika Chutnik, Adam Derdzikowski, Kristin Gabor, Marta Marcinkowska, Franziska Panter, Marie Schwille
McEducation”
w: Raj Kollmorgen, Manueal Ostheeren (red.) Urban Development, City Comparison: Łódź, Wrocław, Magdeburg; Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Niemcy 2005;
ISBN 3-929757-86-9;

- Monika Chutnik, Marta Nawalaniec
”Style kulturowe jako style komunikacji”
w: Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały. – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2005;
ISBN 83-7011-755-4;

- Monika Chutnik, Anna Studzińska
”Voluntary work – the underestimated dimension of the world’s job market”
w: Grodzicki Jacek P. (red.) – Labor Market in the Era of Globalization – Polish-American Research Center for the Resolution of Labor Management Disputes, Chicago-Gdańsk 2003;
ISBN 83-915508-0-X.