My Curriculum Vitae

Lista Klientów

Uczestnicy moich programów rozwojowych pochodzili z tak różnych miejsc jak Indie, Chiny, Tajwan, Filipiny, Maroko, Tunezja, Arabia Saudyjska, Rosja, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Ukraina, Łotwa, Finlandia oraz Polska oczywiście. W roli trenera, facylitatora, coacha lub konsultanta zrealizowałam rozmaite projekty w postaci treningów, szkoleń, warsztatów i facylitacji oraz doradztwa dla różnych grup w 14 krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii, Czechach, na Słowacji, na Łotwie, w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Chorwacji, w Maroku oraz wirtualnie dla grup z całego świata. Tutaj znajdziecie listę firm, instytucji, organizacji z którymi współpracowałam w roli konsultanta, coacha lub trenera.

KLIENCI KORPORACYJNI

 • ArcelorMittal: diagnoza efektywności międzykulturowej dla członków zarządu (2013), program rozwoju zespołu – cykl warsztatów dla zespołu dyrektorów (2015-2016);
 • Aviva: trening przywództwa w środowisku międzykulturowym (z Managing Worldwide, 2010)
 • Bahlsen: facylitacje pracy wielokulturowego zespolu projektowego (z Fabryką Szkoleń, 2012)
 • Capgemini: zarządzanie pracownikami z Indii (2014)
 • Comau: 2 treningi współpracy międzykulturowej dla dyrektorów i menedżerów (z TCO International, 2015);
 • DANONE: trening współpracy międzykulturowej dla IT EMEA (2014);
 • Euroclear: seria warsztatów nt kultury polskiej w biznesie dla top managerów, team leaderów oraz coachów (z Test HR Advisory Group, 2012)
 • Hewlett-Packard: 72 treningi, szkolenia i warsztaty w portfolio przywództwo, zarządzanie i rozwój ludzi dla różnych grup w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Chorwacji, Szwajcarii, Hiszpanii, Maroku oraz wirtualnie dla grup z całego świata (2007-2009)
 • IBM: Assessment & Development Center dla menedżerów 2. stopnia (2014)
 • International Paper: trening trenerów międzykulturowych (z Wszechnicą UJ, 2010)
 • Kemira: efektywna praca w środowisku międzynarodowym i wirtualnym (2013)
 • Lorenz Services: facylitacja sesji wielonarodowego zespołu w obszarze zarządzania IT (z AFMC Consulting, 2014)
 • MeadWestVaco: facylitacja prac zespołu w projekcie Operational Excellence w obszarze komunikacji wewnętrznej (z ITO Polska, 4 miesiące 2010-2011)
 • Medicover: utworzenie strategii Zarządzania Wiekiem dla całej Grupy Medicover, szkolenia w zakresie zarządzania wiekiem (6 miesięcy, 2012)
 • MetLife Amplico: doradztwo indywidualne dla top managerów oraz facylitacje na temat kaskadowania celów w organizacji (z ITO Polska, 2012)
 • Microsoft: moderacje: integracja zespołów (z ITO Polska, 2009)
 • Nokia Siemens Networks: konsultant w zakresie kierowania zespołem dla wybranej grupy menedżerów obejmującej strukturę ponad 300 pracowników, wsparcie w sytuacjach pracowniczych, menedżerskich i przywódczych (2009); 9 warsztatów w zakresie umiejętności menedżerskich, rozwoju pracowników oraz programu wprowadzającego dla nowych pracowników (2009)
 • Novartis: Zarządzanie różnorodnością dla grupy top menedżerów z Republik Bałtyckich (z Personel Profit, 2010)
 • Orange: trening przywództwa w środowisku międzykulturowym (z Managing Worldwide, 2011)
 • Polkomtel S.A.: 3x asesor w Qualification Workshop (z ITO Polska, 2010)
 • Shell: key note speech nt komunikacji w zespołach międzykulturowych (z Wszechnicą UJ, 2011)
 • Teleca: warsztat międzykulturowy dla Menedżerów HR (2010)
 • VOLVO: cykl interaktywnych wykładów nt zarządzania różnorodnością dla Volvo IT (2011)
 • VW Financial Services: kultura polska w biznesie – trening relokacyjny (z Global Cultures, 2015)

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Pozarządowych OPUS: edukacja międzykulturowa: trening trenerów międzykulturowych (2010); projekt rekrutacyjny do edukacyjno-szkoleniowego Programu EURO-NGO (2003)
 • Diversity Index: ekspert w panelu Różnorodność zaprocentowała (2014)
 • Fundacja Dom Pokoju: warsztat akulturacyjny dla wolontariuszy z zagranicy (z SIETAR Polska, 2009)
 • Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury: trening międzykulturowy z elementami kultury arabskiej (z Lemon Tree Translations & Culture, 2010)
 • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej: międzykulturowe doradztwo zawodowe (2013)
 • GFPS-Polska i Horizont e.V.: warsztat nt pracy w grupach międzykulturowych (2004)
 • Karta Różnorodności: warsztat nt zarządzania różnorodnością wiekową w firmie dla pracowników i menedżerów HR (2013)
 • Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych: moderacje: budowanie wizji, misji i celów strategicznych (2010)
 • SIETAR Polska: 3 warsztaty nt metod treningu międzykulturowego (2008, 2010), Narzędzia pracy trenera międzykulturowego (z Intercultures, 2012), Kariera trenera międzykulturowego (2014)
 • SIETAR Niemcy: Wyzwania w pracy trenera międzykulturowego (2012)
 • SIETAR Europa: Kompetencje trenera międzykulturowego (z Intercultures Espana, 2011)
 • SIETAR USA: Kraje i kultury obszaru Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) (2012)
 • Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK: 9 warsztatów dla trenerów nt treningu międzykulturowego, treningu relokacyjnego, narzędzi diagnostycznych kompetencji międzykulturowej oraz nt treningu różnorodności (2010-2014)

INSTYTUCJE

 • interculture.de e. V. we współpracy z Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy: warsztaty nt specyfiki polskiej kultury i biznesu w ramach 5. Międzykulturowej Akademii Letniej (2004)
 • Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza: warsztat nt treningu relokacyjnego (2013), wykład nt współpracy ze Szwedami (2013), współpraca ze Skandynawami (2014), Kierowanie wielonarodowym zespołem (2014)
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: wykład nt 'szoku kulturowego’ i procesu adaptacji za granicą (2013), Zarządzanie międzynarodową karierą dla słuchaczy studiów podyplomowych (2014)
 • Uniwersytet Łódzki: Projekt Uniwersytet Przedsiębiorczości: 6x szkolenie dla młodych przedsiębiorców w zakresie przywództwa, rozwiązywania konfliktów oraz efektywnego wykorzystania czasu (2010-2011)
 • Urząd Miasta Oleśnicy: warsztaty nt komunikacji we współpracy międzykulturowej (z InterPoint, 2009)
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu: 10x warsztaty nt aspektów międzykulturowych w handlu na studiach podyplomowych Zarządzanie Sprzedażą, Zakupy w Biznesie (2009-2012)

INNE

 • Diversity Icebreaker – odkryj potencjał różnorodności – sesje otwarte dla menedżerów i HR (2 sesje w 2014)
 • InterCultural Trainer Program, pierwsza w Polsce Szkoła Trenerów Międzykulturowych: Rozwój kompetencji międzykulturowej, Metody i treści treningu międzykulturowego, Trening międzykulturowy w praktyce (z Intercultures Espana i Wszechnicą UJ, 10 dni z wykorzystaniem blended learning, 2011)
 • Zainwestuj w wielokulturowy zespół – 2 warsztaty otwarte (2014)