Facilitation

Prowadzę facylitacje pracy zespołów zarządów oraz zespołów projektowych, w tym zespołów wielonarodowych oraz wirtualnych.