Doradztwo

Doradzam w zakresie tworzenia zespołów i doboru ich członków, współpracy w międzynarodowych oraz wirtualnych zespołach, kierowania zespołem. Pomagam członkom wirtualnie współpracujących zespołów zidentyfikować kluczowe dla nich elementy efektywnego współdziałania, m.in. przy wykorzystaniu możliwości Virtual Performance Assessment. Jako certyfikowany konsultant Intercultural Readiness Check dokonuję indywidualnej i zespołowej diagnozy efektywności osób i zespołów w kontaktach międzykulturowych.

Prowadzę facylitacje pracy zespołów zarządów oraz zespołów projektowych, w tym zespołów wielonarodowych oraz wirtualnych.

Znajdziecie mnie także na liście rekomendowanych przez PARP konsultantów CSR :-)