CV

Doświadczenie

Języki otwierają wiele drzwi 🙂 Dzięki znajomości angielskiego i niemieckiego było łatwiej rozpocząć działanie w zakresie szkoleń i edukacji, handlu czy znaleźć odpowiednią ofertę w korporacjach. Bardzo tam wszędzie międzykulturowo…

od IX.2009 etta Doradztwo i Treningi dla Biznesu
od III.2008 SIETAR Polska, Society for Intercultural Education, Training, and Research
 • Członek Honorowy stowarzyszenia
 • X.2010-II.2013 Członek Komisji Rewizyjnej: wspieranie i kontrola prac Zarządu
 • III.2008-X.2010 Prezes: koordynacja prac Zarządu, grup lokalnych i Stowarzyszenia
od 2003 Członek Nordic Network of Intercultural Communication (http://www.ling.gu.se/projekt/nic)
I.2009 – V.2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie sprzedażą, Zakupy w biznesie w temacie Aspekty międzykulturowe w handlu
I-VIII.2009 Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.
 • HR Konsultant (HR Business Partner)
 • całościowe wsparcie dla menedżerów w zakresie kierowania ludźmi (motywowanie, budowanie zaangażowania, rozwój pracowników, budowanie zespołu, trudne rozmowy)
 • piecza nad prawidłowym stosowaniem procesów HRowych i polityki kadrowej w firmie
IV.2007 – I.2009 Hewlett-Packard Global e-Business Operations sp. z o.o.
 • Konsultant ds. Szkoleń i Rozwoju Pracowników
 • szkolenia w regionie EMEA (Europe, Middle East, Africa) z portfolio zarządzanie ludźmi i rozwój przywództwa
 • manager programu szkoleń dla nowych pracowników w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce (28 państw)
 • manager projektu cyklu szkoleń korporacyjnych o dużej skali (powyżej 100 uczestników w sesji) dla wszystkich people managerow HP w regonie EMEA (projekt luty-październik 2008)
 • koordynacja programów szkoleniowych oraz rozwój portfolio szkoleń dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej (projekt kwiecień 2007 – lipiec 2008)
2000 – 2007 Członek międzynarodowego stowarzyszenia Young SIETAR (Young Society for Intercultural Education, Training and Research: www.youngsietar.org)
2005 – 2007 Porozumienie Europy Środkowo-Wschodniej „Słonecznik” – członek założyciel, Koordynator ds. Komunikacji Wewnętrznej
XII.2005 – III.2007 Hewlett-Packard Global e-Business Operations sp. z o.o.
 • Event Management Specialist
 • logistyka szkoleń o dużej skali (do kilkuset uczestników) w regionie EMEA
 • monitorowanie jakości w zespole Large Scale Events (raporty, KPIs, monitorowanie procesu)
 • usprawnianie komunikacji wewnętrznej w firmie poprzez prowadzenie wrocławskiej części (10 stron) magazynu firmowego Hapowo/BPO News; magazyn wyróżniony jako najlepszy magazyn pracowniczy w Polsce w konkursie Agape 2006
2003 – 2006 Stowarzyszenie Polska-Finlandia w Łodzi – członek założyciel, członek Komisji Rewizyjnej
V.2003 – XI. 2005 TRADO, Tłumaczenia & Usługi Biznesowe
 • tłumacz (angielski, niemiecki) dla biznesu
 • tłumaczenia w trakcie negocjacji, targów, podróży służbowych, obsługa gości zagranicznych
V-VIII.2005 General Electric Consumer & Industrial, Łódź
 • specjalista ds. analizy cen na teren Niemiec, Austrii, Szwajcarii
 • analiza i zarządzanie poziomem cen w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz w Holandii
XI.2003 – V.2005 Ogólnopolski Magazyn Studencki „Semestr”; członek Redakcji
 • korekta tekstów, marketing, kolportaż magazynu w Łodzi; współdziałanie przy tworzeniu łódzkiej redakcji. Artykuły własne.
V-VII.2004 Int.Ro Internationale Begegnungsstätte für Studenten

Universität Jena

 • prowadzenie kursu języka polskiego dla studentów z Niemiec i Szwajcarii
2000-2004 Członek Towarzystwa Polska-Finlandia (www.seura.pl)
VI-VII.2003 Ernst&Young S.A., Warszawa
Praktyka w Dziale Human Resources
 • opracowywanie projektów sekcji Career Development
 • wsparcie i koordynacja procesu ocen rocznych
19.VII – 4.VIII.2002 Biuro Wyjazdów Językowych ATAS
 • rezydent przy szkole języka angielskiego w Oxfordzie, Wielka Brytania
 • opieka nad uczniami biorącymi udział w kursie; kontrola przebiegu pobytu
XI.2000 – VI.2002 MODUS, Szkoła języków obcych
 • lektorka języka angielskiego
X.2000 – X.2001 Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Personelem “Personalni”
 • wiceprzewodnicząca Koła
 • udział w konferencjach naukowych, aranżacja spotkań z praktykami; prezentacje dla studentów Uniwersytetu i Politechniki Łódzkiej
1999-2005 T.P.H. Pol-Intech Sp. z o.o.
 • Praca w dziale handlowym największego polskiego dystrybutora narzędzi stomatologicznych.
 • korespondencja i kontakty międzynarodowe, utworzenie dwujęzycznego katalogu firmowego, tłumaczenia ustne i pisemne, reprezentowanie firmy na targach w Polsce i za granicą, poszukiwanie nowych partnerów biznesowych, negocjacje. Praca na umowę-zlecenie w zależności od potrzeb firmy.
1994-1999 Udzielanie korepetycji z języka angielskiego głównie dzieciom i młodzieży w wieku 12-22 lata
VI-VIII.1998 Girl Scouts, USA
 • wychowawca kolonijny: ogólna opieka nad grupami amerykańskich dzieci w wieku 7-15 lat