Wirtualne zespoły

Globalizacja to wspaniała sprawa – mówią niektórzy. Owszem, umożliwia na przykład pracę w międzynarodowych zespołach, która często jest jeszcze bardziej ekscytująca i pełna wyzwań niż ta w zespołach monokulturowych. Im bardziej rozrzucony geograficznie zespół, tym mniejsza jednak na szansa na spotkania face to face. Zdecydowana większość współpracy odbywa się w przestrzeni wirtualnej. Jak prowadzić taki wirtualny zespół, gdzie nie ma już możliwości bezpośredniego sprawowania kontroli? Jak motywować jego członków? Jaki sposób jest najefektywniejszy do pozostawania ze sobą w kontakcie? Najważniejsze może – jak budować zaufanie i dobrą atmosferę pracy? Jak umożliwić i zapewnić rozwój? Przed tymi wyzwaniami staje tak menadżer zespołu jak jego poszczególni członkowie. Współpracy w wirtualnym, a często także międzykulturowym zespole można się nauczyć. Treningi mogą być prowadzone face to face – lub także wirtualnie, z wykorzystaniem nowoczesnych platform komunikacji.