Efektywna współpraca w międzynarodowych zespołach

Międzynarodowe zespoły to fakt coraz bardziej naturalny w międzynarodowych organizacjach. Ogromny potencjał, jaki niesie ze sobą różnorodność perspektyw i doświadczeń oraz dostęp do wielu rynków, w wielu przypadkach nie jest w pełni wykorzystywany. Różnorodność bowiem to także konieczność współpracy z kimś o odmiennych poglądach, doświadczeniu, sposobie pracy. Często są to sprawy wewnętrzne dla zespołu. Czy deadline to pierwszy możliwy termin realizacji zadania czy raczej ostateczna nieprzekraczalna data? Czy wspólna praca to czysty biznes czy raczej także więzi towarzyskie? W jaki sposób rozwiązujemy konflikty? Tematy typowe dla pracy w zespole zyskują nowy aspekt – wielorakość perspektyw sprawia, że można i trzeba oglądać je z wielu stron. Trening w zakresie współpracy w międzynarodowym zespole pozwala na zrozumienie perspektyw innych jego członków, ustalenie wspólnych sposobów działania oraz coraz pełniejsze wykorzystanie potencjału pracujących w danym zespole ludzi.